دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تولید محصولات گلخانه ای در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23680 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23681 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
23682 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23683 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
23684 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23685 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23686 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 5
23687 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23688 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
23689 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23690 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
23691 روزانه دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 7
23692 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23761 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23762 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
23763 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23764 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23765 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23766 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
23767 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 3
23768 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
23783 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 20