دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اراک در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23579 روزانه دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23608 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23629 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23655 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23693 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23711 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23726 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23744 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3