دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه ایلام در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23581 روزانه دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23609 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23632 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23658 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23694 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23712 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23728 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23746 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2