دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زنجان در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23588 روزانه دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7
23616 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
23637 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23666 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 8
23683 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 8
23700 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 1
23718 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23733 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23753 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23763 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 1