دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید باهنر - کرمان در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23591 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23618 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23640 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
23702 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23719 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23735 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4