دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23600 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23622 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23647 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23648 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2 واقع در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد محل انجام رساله در پژوهشكده علوم گياهي ميباشد
23673 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23706 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23721 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23738 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23757 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2