دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در درختان میوه در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23579 روزانه دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23580 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23581 روزانه دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23582 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23583 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23584 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23585 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23586 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23587 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23588 روزانه دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7
23589 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
23590 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23591 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23592 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23593 روزانه دانشگاه شیراز فارس درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23594 روزانه دانشگاه شیراز فارس درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7
23595 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23596 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23597 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23598 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23599 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23600 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23601 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7
23602 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23603 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23604 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23605 روزانه دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7
23606 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23607 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23693 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23694 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23695 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23696 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23697 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23698 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23699 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23700 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 1
23701 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23702 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4
23703 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23704 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23705 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23706 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23707 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23708 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3
23709 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23710 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23769 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23770 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23771 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23772 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23778 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 15