دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سبزی ها در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23608 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23609 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23610 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23611 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
23612 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23613 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23614 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23615 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23616 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 8
23617 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23618 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23619 روزانه دانشگاه شیراز فارس سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23620 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23621 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23622 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23623 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 6
23624 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23625 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23626 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23627 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23628 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23711 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23712 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23713 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23714 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23715 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23716 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23717 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23718 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23719 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
23720 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23721 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23722 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23723 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 3
23724 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 1
23725 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23773 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه