دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در هرمزگان در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23587 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23607 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 5
23615 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23628 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23636 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23654 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23679 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23699 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 6
23710 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشی پژوهشی هر دو 2
23717 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 5
23725 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزی ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
23732 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23743 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23760 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2