دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیاهان دارویی در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23655 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23656 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23657 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23658 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23659 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23660 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23661 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23662 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23663 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23664 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23665 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23666 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 8
23667 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
23668 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23669 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23670 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23671 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23672 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23673 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23674 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23675 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23676 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23677 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23678 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23679 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23744 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23745 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23746 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23747 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23748 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23749 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23750 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23751 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23752 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23753 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23754 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23755 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23756 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23757 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23758 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23759 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23760 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23776 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23777 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23780 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 20
23781 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 15
23782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 20