دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیاهان زینتی در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی علوم باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23629 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23630 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23631 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23632 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23633 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23634 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23635 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23636 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23637 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23638 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23639 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23640 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
23641 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23642 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23643 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23644 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23645 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23646 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23647 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23648 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2 واقع در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد محل انجام رساله در پژوهشكده علوم گياهي ميباشد
23649 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23650 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23651 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23652 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23653 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23654 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23726 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23727 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23728 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23729 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23730 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23731 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23732 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23733 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23734 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
23735 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23736 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23737 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23738 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23739 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23740 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23741 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23742 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23743 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23774 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23775 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
23779 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی هر دو 15