دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان غربی در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24043 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24088 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24108 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24119 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24135 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پرورش زنبورعسل آموزشی پژوهشی هر دو 3
24146 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24190 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3