دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24042 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24043 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24044 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24045 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24046 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24047 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24048 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24049 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24050 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24051 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24052 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24053 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24054 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24055 روزانه دانشگاه شیراز فارس اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24056 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24057 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24058 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24059 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24060 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24061 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24062 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24063 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24064 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24065 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24066 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24067 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24068 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24069 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24070 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24071 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24072 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24073 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24074 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24075 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24076 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24077 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24078 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24079 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24080 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24081 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24082 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24083 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 3
24084 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24085 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 2
24086 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24087 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24088 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24089 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24090 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24092 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24093 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی هر دو 2 پذيرش با عنوان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور
24094 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24095 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24096 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24097 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24098 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24099 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24100 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24101 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24102 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24103 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24104 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24105 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - پارس آباد مغان اردبیل فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24106 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی هر دو 7 پذيرش با عنوان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور
24107 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24108 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24109 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24110 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24111 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24112 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24113 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24114 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24115 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24116 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24117 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24118 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24119 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24120 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24121 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24122 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24123 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24124 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24125 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24126 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24127 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24128 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24129 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24130 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24131 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24132 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24133 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24134 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24135 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پرورش زنبورعسل آموزشی پژوهشی هر دو 3
24136 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز پرورش زنبورعسل آموزشی پژوهشی هر دو 3
24137 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 6
24138 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 8
24139 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 4
24140 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 3
24141 روزانه دانشگاه گنبد گلستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 7
24142 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 7
24143 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی هر دو 5
24144 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی طیور آموزشی پژوهشی هر دو 5
24145 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24146 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24147 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24148 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24149 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24150 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24151 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24152 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24153 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24154 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24155 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24156 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24157 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24158 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24159 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24160 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24161 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24162 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24163 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24164 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24165 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24166 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24167 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24168 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24169 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24170 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24171 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24172 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24173 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 3
24174 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 1
24175 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 1
24176 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24177 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24178 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24179 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24180 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24181 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24182 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24183 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24184 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24185 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24186 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24187 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - پارس آباد مغان اردبیل فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24188 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور
24189 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24190 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24191 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24192 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24193 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24194 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24195 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24196 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24197 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24198 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24199 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24200 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24201 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24202 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24203 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24204 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24205 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24206 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24207 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24208 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز پرورش زنبورعسل آموزشی پژوهشی هر دو 2
24209 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 3
24210 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 4
24211 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 1
24212 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 5
24213 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی هر دو 2
24214 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی طیور آموزشی پژوهشی هر دو 2
24215 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24216 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24217 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24218 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24219 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24220 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24221 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24222 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24223 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24224 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24225 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24226 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24227 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24228 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی هر دو 5
24229 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی طیور آموزشی پژوهشی هر دو 5
24230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24231 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 20
24232 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 15