دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصلاح نژاد دام در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24042 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24043 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24044 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24045 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24046 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24047 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24048 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24049 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24050 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24051 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24052 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24053 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24054 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24055 روزانه دانشگاه شیراز فارس اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24056 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24057 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24058 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24059 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24060 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24061 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24062 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24063 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24064 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24145 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24146 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24147 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24148 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24149 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24150 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24151 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24152 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24153 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24154 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24155 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24156 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24157 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24158 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24159 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24160 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24215 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24216 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24217 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه