دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تغذیه دام در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24065 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24066 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24067 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24068 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24069 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24070 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24071 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24072 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24073 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24074 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24075 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24076 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24077 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24078 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24079 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24080 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24081 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24082 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24107 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24108 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24109 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24110 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24111 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24112 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24113 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24114 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24115 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24116 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24117 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24118 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24119 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24120 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24121 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24122 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24123 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24124 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24125 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24126 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24127 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24128 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24129 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24130 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24131 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24132 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24133 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24134 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24161 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24162 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24163 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24164 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24165 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24166 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24167 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24168 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24169 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24170 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24171 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24172 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24189 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24190 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24191 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24192 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24193 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24194 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24195 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24196 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24197 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24198 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24199 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24200 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24201 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24202 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24203 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24204 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24205 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24206 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24207 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24218 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24219 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24224 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24225 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24226 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24231 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 20