دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زابل در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24051 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24070 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24140 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 3
24152 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24165 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24211 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 1
24217 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24219 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24227 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه