دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زنجان در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24052 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24084 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24095 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24113 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24127 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24153 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24174 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 1
24182 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24194 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24204 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1