دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فیزیولوژی دام در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24087 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24088 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24089 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24090 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24092 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24094 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24095 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24096 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24097 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24098 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24099 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24100 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24101 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24102 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24103 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24104 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24105 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - پارس آباد مغان اردبیل فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24176 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24177 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24178 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24179 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24180 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24181 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24182 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24183 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24184 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24185 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24186 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24187 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - پارس آباد مغان اردبیل فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24221 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24222 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24223 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه