دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مدیریت دام پروری در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24083 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 3
24084 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24085 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 2
24086 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24173 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 3
24174 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 1
24175 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 1
24220 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24232 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 15