دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24145 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24146 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24147 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24148 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24149 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24150 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24151 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24152 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24153 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24154 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24155 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24156 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24157 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24158 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24159 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24160 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24161 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24162 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5
24163 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24164 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24165 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24166 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24167 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24168 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24169 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24170 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24171 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 7
24172 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24173 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 3
24174 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 1
24175 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت دام پروری آموزشی پژوهشی هر دو 1
24176 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24177 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24178 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24179 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24180 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24181 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24182 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24183 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24184 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24185 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24186 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24187 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - پارس آباد مغان اردبیل فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24188 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور
24189 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24190 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24191 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24192 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24193 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24194 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24195 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24196 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24197 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24198 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24199 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24200 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24201 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24202 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24203 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24204 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 1
24205 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24206 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 2
24207 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3
24208 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز پرورش زنبورعسل آموزشی پژوهشی هر دو 2
24209 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 3
24210 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 4
24211 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 1
24212 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 5
24213 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه طیور آموزشی پژوهشی هر دو 2
24214 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی طیور آموزشی پژوهشی هر دو 2