دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پرورش و مدیریت تولید طیور در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24137 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 6
24138 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 8
24139 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 4
24140 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 3
24141 روزانه دانشگاه گنبد گلستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 7
24142 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 7
24209 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 3
24210 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 4
24211 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 1
24212 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 5
24227 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه