دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کرمانشاه در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24050 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24094 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 4
24112 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 8
24126 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 6
24139 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پرورش و مدیریت تولید طیور آموزشی پژوهشی هر دو 4
24222 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24224 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24226 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه