دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24343 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24349 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24354 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24361 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24373 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24377 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24386 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24395 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24396 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24397 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24398 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24399 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه