دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زیست فناوری مواد غذایی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24353 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24354 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24355 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24356 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24357 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24358 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24359 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24381 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24382 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24383 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24384 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24385 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24398 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 20