دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در شیمی مواد غذایی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24348 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24349 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24350 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24351 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24352 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24377 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24378 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24379 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24397 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه