دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در صنایع غذایی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24342 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24343 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24344 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24345 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24346 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24347 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24373 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24374 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24375 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24376 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24395 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24396 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
24402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
24405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین بندرانزلی گیلان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 15