دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - بیوتکنولوژی کشاورزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24744 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24749 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
24752 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24769 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري گياهي
24775 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24779 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
24781 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24792 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7