دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - بیوتکنولوژی کشاورزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24739 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24740 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24741 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24742 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24743 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24744 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24745 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24746 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24747 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24748 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24749 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
24750 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24751 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24752 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24753 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24754 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24755 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24756 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24757 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24758 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24759 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24760 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24761 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 2 در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد ميباشد محل انجام رساله در پژوهشكده علوم گياهي واقع
24762 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24763 روزانه دانشگاه گنبد گلستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24764 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24765 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24766 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24767 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24768 روزانه دانشگاه یزد یزد بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
24769 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري گياهي
24770 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7