دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - بیوتکنولوژی کشاورزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24771 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
24772 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24773 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24774 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24775 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24776 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24777 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
24778 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
24779 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
24780 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24781 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24782 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 3
24783 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
24784 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24785 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
24786 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
24787 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
24788 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
24789 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 4