دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در برنامهریزی منطقهای در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24886 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24887 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24888 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24889 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 5
24890 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 8
24891 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 15
24901 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24902 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 2
24912 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه