دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24872 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24873 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24874 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24875 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24876 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24877 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
24878 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
24879 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24880 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24881 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
24882 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24883 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24884 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
24885 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
24886 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24887 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24888 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24889 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 5
24890 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 8
24891 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 15
24892 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7