دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24904 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24905 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24906 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
24907 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24908 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24909 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24910 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9
24911 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
24912 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه