دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24980 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25108 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25114 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25130 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 5
25133 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25141 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
25143 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 5