دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25038 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25039 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25040 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25041 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25042 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25043 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25044 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25045 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25046 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25047 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25048 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25049 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25050 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25051 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25052 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25053 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25054 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25055 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25056 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25057 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25058 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25059 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25060 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25061 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25062 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان و بلوچستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25063 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25064 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25065 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25066 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25067 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25068 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25069 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25070 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25071 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25072 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25073 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25074 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25075 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25076 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25077 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام (ویژه خواهران) کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
25078 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25079 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25080 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25081 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25082 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25083 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25084 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25085 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25086 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25087 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25088 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25089 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25090 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25091 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25092 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25093 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25094 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25095 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25096 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25097 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25098 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25099 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25100 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25101 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25102 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25103 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25135 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 20
25136 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 20
25137 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25147 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25148 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25149 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25153 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25154 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25155 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25156 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20