دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مطالعات معماری ایران در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25130 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 5
25131 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 7
25132 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 11
25133 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 5
25134 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 3
25135 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 20
25136 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 20
25137 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم مطالعات معماری ایران آموزشی پژوهشی هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه