دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در معماری داخلی در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25141 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
25142 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25143 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
25144 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25145 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
25146 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25147 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25148 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25149 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25153 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25154 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25155 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25156 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 20