دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25022 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25023 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25024 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15
25025 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25026 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25027 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25028 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 48 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25029 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25030 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25031 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 10
25032 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشی پژوهشی هر دو 19 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25116 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25117 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25140 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25145 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
25146 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز معماری داخلی آموزشی پژوهشی هر دو 10