دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر در رشته مجموعه معماری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25104 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10
25105 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25106 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25107 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25108 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25109 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10
25110 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 12
25111 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 2
25112 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25113 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25114 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25115 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 3
25116 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25117 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25118 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25119 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام (ویژه خواهران) کرج البرز مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
25120 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25121 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25122 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی معماری منظر آموزشی پژوهشی هر دو 20