دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تصویر متحرک (انیمیشن) در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25221 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 7
25222 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 3
25223 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 14
25230 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 2
25231 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 7
25234 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25235 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 14
25236 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 20
25237 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 20