دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان رضوی در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25244 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 8
25251 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 4
25265 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25273 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25276 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25289 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25297 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20