دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25222 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 3
25230 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25242 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 6
25249 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25272 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25275 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25286 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25294 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25307 روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25309 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4