دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25236 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 20
25237 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - ارتباط تصویری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25258 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25259 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25260 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25261 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25262 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25263 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25264 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25265 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25266 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25267 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25268 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25269 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25270 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
25271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25302 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25303 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25312 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20