دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تصویر متحرک (انیمیشن)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25230 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 2
25231 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تصویر متحرک (انیمیشن) آموزشی پژوهشی هر دو 7
25232 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شبیه ساز هوشمند آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
25233 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی تولید باز یهای رایانه ای آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25275 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25276 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25277 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25293 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
25294 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25295 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25296 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
25297 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25298 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25299 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 5 - عکاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25309 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25310 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 6 - مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25319 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی آموزشی پژوهشی هر دو 3
25320 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی باستان سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 3