دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 3 - تصویرسازی در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - تصویرسازی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25272 روزانه دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25273 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25274 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25275 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25276 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25277 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25278 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25279 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تصویرسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20