دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 4 - نقاشی در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - نقاشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25284 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی فقط زن 18 فقط زن
25285 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
25286 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25287 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
25288 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
25289 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25290 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25291 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25292 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25293 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
25294 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25295 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25296 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
25297 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25298 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25299 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25300 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25301 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25302 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25303 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی آموزشی پژوهشی هر دو 20