دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه هنر - تهران در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پژوهش هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25324 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25332 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25337 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25344 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 1
25346 مجازی دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - صنایع دستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25363 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25366 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 3 - هنر اسلامی و تاریخ هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25372 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
25377 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
25380 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
25382 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - مطالعات موزه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25389 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مطالعات موزه آموزشی پژوهشی هر دو 7
25390 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مطالعات موزه آموزشی پژوهشی هر دو 3