دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پژوهش هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25322 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی فقط زن 16 فقط زن
25323 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25324 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25325 روزانه دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 10
25326 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 15
25327 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25328 روزانه دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 12
25329 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25330 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8
25331 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8
25332 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 6
25333 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8
25334 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 2 - صنایع دستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25362 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 فقط زن
25363 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25364 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - مطالعات موزه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25389 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مطالعات موزه آموزشی پژوهشی هر دو 7