دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در صنایع دستی در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - صنایع دستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25362 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 فقط زن
25363 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25364 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 15
25365 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
25366 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 1
25367 پردیس خودگردان دانشگاه هنر پردیس کرج البرز صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25368 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 20
25369 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 20