دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پژوهش هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25328 روزانه دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 12
25349 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20
25359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 20