دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - پژوهش هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25335 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
25336 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 2
25337 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25338 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25339 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 5
25340 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 2
25341 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 2
25342 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 7
25343 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 4
25344 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 1
25345 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پژوهش هنر آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 2 - صنایع دستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25365 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
25366 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 3 - هنر اسلامی و تاریخ هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25378 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
25379 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
25380 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
25381 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
25382 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - مطالعات موزه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25390 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مطالعات موزه آموزشی پژوهشی هر دو 3